Zajęcia sportowe

To zajęcia ogólnorozwojowe oparte na piłce nożnej i gimnastyce korekcyjnej.

Głównym celem tych zajęć jest wszechstronny rozwój, poprawa sprawności ruchowej oraz nabycie podstawowych umiejętności piłkarskich. Poprzez gry, zabawy i ćwiczenia rozwijane są takie zdolności jak: koordynacja i równowaga, orientacja przestrzenna, koncentracja, wytrwałość, gibkość oraz sprawność manualna.

 

Czas trwania: 30 min.

Wtorek
10:50 – 11:20

Cena: 25 zł /m-c