Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

Mówienie to naturalna potrzeba każdego człowieka. Jest to jednak trudna sztuka. Dziecko nie od razu potrafi wspaniale i pięknie mówić. Często zdarza się, że dzieci w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej mówią niedbale, niewyraźnie, krzykliwie, cicho, oddychają nieprawidłowo, na przykład ustami, mówią na wdechu, połykają końcówki. Przyczyną tego stanu rzeczy mogą być np. zbyt mało sprawne artykulatory, zaburzony słuch fonematyczny, wady anatomiczne aparatu artykulacyjnego.

Podczas zajęć logopedycznych w grupach, które mają za zadanie wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci będziemy kłaść nacisk na:

– ćwiczenia narządów artykulacyjnych: warg, języka, żuchwy, policzków i podniebienia miękkiego,

– ćwiczenia oddechowe- nauka prawidłowego oddychania- nosem a nie ustami😊

– nauka prawidłowego połykania

– kształtowanie prawidłowego słuchu fonematycznego( przecież półka i     bułka to nie to samo😉)

-zabawa dźwiękiem

– stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych

Wszystkie te zadania odbywają się w atmosferze zabawy 😊

Czas trwania: 30 min. / grupa.
Zajęcia w ramach czesnego.

Indywidualna terapia logopedyczna jest odpłatna i ustalana z logopedą Panią Mają Fijałkowską-Sułkowską.