Zajęcia muzyczno-rytmiczne wprowadzające dzieci w świat dźwięków, melodii i rytmów.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorkę w oparciu o teorię uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona oraz innych nowatorskich metod umuzykalniania dzieci m.in: Batti Strauss, Carla Orffa.
Poprzez śpiew, ruch, zabawy muzyczne
i ruchowe dzieci odkrywają muzykę ciałem, sercem i wszystkimi zmysłami

Czas trwania: 30 min.

Środa
I grupa 9:30-10:00
II grupa 10:00-10:30

Opłata w ramach czesnego.