Zajęcia muzyczno-rytmiczne wprowadzające dzieci w świat dźwięków, melodii i rytmów.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorkę w oparciu o teorię uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona oraz innych nowatorskich metod umuzykalniania dzieci m.in: Batti Strauss, Carla Orffa.
Poprzez śpiew, ruch, zabawy muzyczne
i ruchowe dzieci odkrywają muzykę ciałem, sercem i wszystkimi zmysłami

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30min.
Zajęcia w ramach czesnego.