Umiejętności społeczne stanowią jedne z podstawowych kompetencji, od których zależy efektywne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

Trening Umiejętności Społecznych pozwala na rozwijanie umiejętności:

Zadaniem Treningu umiejętności społecznych jest nauczenie i rozwinięcie umiejętności interpersonalnych u danego dziecka. Kształtowanie tych umiejętności pozwala dzieciom na swobodne rozwijanie się, radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych, adekwatną ocenę siebie, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i współpracę w grupie, większą aktywność i twórczą pracę na lekcjach.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30min.

Zajęcia w ramach czesnego.