Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej.

Terapia pedagogiczna to zajęcia wszechstronnie rozwijające psychomotorykę dzieci. Głównym celem zajęć jest pobudzenie pracy mózgu do właściwej syntezy i analizy zarówno wzrokowej jak i słuchowej, ci jest podstawą do płynnej nauki czytania. Ćwiczenia motoryki małej dają podstawy do nauki prawidłowego pisania. Ćwiczenia orientacji przestrzennej, wspomaganie przy utrwalaniu lateralizacji prawo, lewostronnej przygotuje dziecko do podjęcia wszelkich zadań w szkole.
Drugi tor działania to poznanie pozytywnych i negatywnych emocji oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie z nimi, co uczy umiejętności opanowania, nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, empatii – otwarcie na drugiego człowieka.
Stosowanie elementów z różnych metod terapeutycznych (Metoda Dobrego Startu, Dennissona, Bobatta, Montessori, Krakowska, Integracja sensoryczna) daje możliwość zindywidualizowania ćwiczeń, dostosowania do potrzeb każdego dziecka.

Czas trwania: 30 min. w małych 3-4 osobowych grupach a nawet indywidualnie jeśli jest taka potrzeba.
Zajęcia w ramach czesnego.