Ogłoszenie dnia 29 kwietnia 2016 r.

kwietnia 29, 2016

Szanowni Rodzice,

na podstawie art.12 pkt. 8 Statutu Przedszkola „Przytulny Kącik” w Kosakowie z dnia 31.03.2015 r., informuję, że od przyszłego roku szkolnego 2016/2017 nieznacznie wzrośnie wysokość opłat za świadczenie usług opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych przez przedszkole o:

  • wskaźnik inflacji 1,5 % – 6 zł,
  • wskaźnik akcyzy za media 2,20 % –  8,80 zł,
  • wskaźnik kosztów utrzymania przedszkola 2,6 % – 10,20 zł,
  • baza dydaktyczna – 5 zł,

Łącznie wysokość opłat podniesie się o kwotę 30 zł miesięcznie.

 

Z poważaniem dyrekcja Przedszkola „Przytulny Kącik”.

Dni wolne