Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

 

Wszystkie dzieci są pod fachową opieką specjalistów takich jak Psycholog, Pedagog i Logopeda.

 

Jeżeli coś cię zaniepokoiło w rozwoju twojego dziecka, zgłoś się do lekarza!

 

W przypadku wykrycia u dziecka niepełnosprawności złóż wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, najbliższej twojego miejsca zamieszkania. Możesz tam otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która umożliwi ci skorzystania z wsparcia jakie oferuje system oświaty. W niektórych niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych działają zespoły opiniujące uprawnione do wydawania ww. opinii

W naszym przedszkolu prowadzimy terapię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

 

 

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie

 

Warunkiem przyjęcia do ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU jest:

Niepublicznego Przedszkola „Przytulny Kącik” przy ul. Żeromskiego 49a w Kosakowie, tel. 505-510-710.