O nas

SZANOWNI PAŃSTWO,

Cieszymy się, że możemy towarzyszyć Państwu w poszukiwaniu przedszkola dla Państwa dziecka. Rekrutacja w naszej placówce trwa przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Nasze Przedszkole „Przytulny Kącik” w Kosakowie powstało w 2011 roku i rozpoczęło działalność na rzecz dzieci żłobkowych. Od września 2014 roku działamy jako Przedszkole. Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prowadzimy też terapię Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci.

EDUKACJA odbywa się na poziomie:

Pracujemy z dziećmi w dwóch grupach wiekowych, z zastosowaniem różnorodnych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem edukacyjnym MEN oraz dla dzieci z orzeczeniem Indywidualnym Programem Edukacyjno- Terapeutycznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

ZAPEWNIAMY:

Prowadzimy ZAJĘCIA REWALIDACYJNE w zakresie:

Wymagana dokumenty zgłoszenia dziecka do placówki:

Włączanie dzieci niepełnosprawnej do kształcenia i wychowania z dziećmi pełnosprawnymi w przedszkolu uczy tolerancji dla inności drugiego człowieka oraz zasady solidarności i demokracji w odniesieniu do swoich niepełnosprawnych koleżanek i kolegów.