Program „Maluch+” 2020

Placówka Klubu Dziecięcego „Przytulny Kącik” przy ul. Sz. Czechowicza 15, 81-198 Pogórze, zakwalifikowała się do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

Informuję, że placówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 135,00 zł na 1 dziecko w ujęciu miesięcznym.

Obniżenie opłat o dofinansowanie należy się rodzicowi, który zakwalifikował się do programu i wniósł w terminie opłatę za pobyt dziecka w placówce.

Brak możliwości obniżenia opłaty o dofinansowanie w przypadku nie wniesienia opłaty w terminie za dany miesiąc 2020.