Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4, 5 -letnich
Grupa LISKI
 

Czas
od…do…
Czas trwania Organizacyjna forma aktywności
 6.30-8.45  1 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
8.45-9.00 0.15’ Ćwiczenia poranne + czynności higieniczno- porządkowe
9.00-9.30 0.30’ Śniadanie
9.30-10.30 1 Zajęcia dodatkowe wg przyjętego planu zajęć – zajęcia ruchowe, rytmiczne, sportowe, taneczne, zajęcia z pedagogiem i logopedą
10.30-11.20 0.50’ Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu, uczenie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie i poza przedszkolem
11.20-11.30 0.10’ Czynności higieniczno-porządkowe
11.30-11.45 0.15’ Zupa
11.45-12.15 0.25’ Bajkoterapia /czytanie dzieciom + leżakowanie
12.15 – 13.00 0.45’ Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z cała grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg. planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.
13.00-13.10 0.10’ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
13.10-13.40 0.30’ Obiad
 13.40-14.40  1 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat
14.40-15.10 0.30’ Podwieczorek
15.10-15.30 0.20’ Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.
15.30-16.15 0.45’ Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi, gry planszowe – edukacyjne przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli
16.15-17.30 1.15’ Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

Uwagi: Zajęcia dodatkowe

Wtorek 9.30- 10.00 (maluchy),10.00- 10.30 (starszaki)– SPORT

Środa 9.30- 10.00 (maluchy),10.00- 10.30 (starszaki)– – RYTMIKA

Piątek 9.30- 10.00 (maluchy),10.00- 10.30 (starszaki)– – TAŃCE

Zajęcia: logopedyczne, pedagogiczne, Trening Umiejętności Społecznych, Sensoplastyka, bajkoterapia,

 Integracja sensoryczna, Innowacyjne i inne.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 2, 3 -letnich
Grupa JEŻYKI

 

Czas
od…do…
Czas trwania Organizacyjna forma aktywności
 6.30-8.45  1 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
8.45-9.00 0.15’ Ćwiczenia poranne + czynności higieniczno- porządkowe
9.00-9.30 0.30’ Śniadanie
9.30-10.30 1 Zajęcia dodatkowe wg przyjętego planu zajęć – zajęcia ruchowe, rytmiczne, sportowe, taneczne, zajęcia z pedagogiem i logopedą.
10.30-11.20 0.50’ Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu, uczenie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie i poza przedszkolem
11.20-11.30 0.10’ Czynności higieniczno-porządkowe
11.30-11.45 0.15’ Zupa
11.45-13.10 0.25’ Drzemka, leżakowanie.
13.10-13.40 0.30’ Obiad
 13.40-14.40  1 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci, zabawy/ zajęcia dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat
14.40-15.10 0.30’ Podwieczorek
15.10-15.30 0.20’ Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.
15.30-16.15 0.45’ Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi, gry planszowe – edukacyjne przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli
16.15-17.30 1.15’ Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

Uwagi:  Zajęcia dodatkowe

Wtorek 9.30- 10.00 (maluchy),10.00- 10.30 (starszaki)– – SPORT

Środa 9.30- 10.00 (maluchy),10.00- 10.30 (starszaki)– – RYTMIKA

Piątek 9.30- 10.00 (maluchy),10.00- 10.30 (starszaki)– – TAŃCE

Zajęcia: logopedyczne, pedagogiczne, Trening Umiejętności Społecznych, Sensoplastyka, bajkoterapia,

 Integracja sensoryczna, Innowacyjne i inne.