PLAN TYGODNIOWY na ROK 2020/2021

Klub dziecięcy „Przytulny Kącik” na Pogórzu

 

GODZINY

WTOREK

PIĄTEK

10:50 – 11:20

Zajęcia Sportowe

Zajęcia Taneczne