CENNIK  obowiązuje od 01.01.2022 r.
Przedszkole Niepubliczne „Przytulny Kącik”
ul. Żeromskiego 49a, 81-198 Kosakowo
tel. 722-336-676,    tel. dyr 691-972-420, 
 e-mail: przytulnykacik@wp.pl    www.przytulnykacik.eu

WPISOWE  300,-
jednorazowa i bezzwrotna opłata administracyjna, gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu
oraz zakup książek na jeden rok szkolny /rodzeństwo: drugie i kolejne dziecko 250,-/.
opłata na kolejny rok szkolny na zakup książek  160,-

UBEZPIECZENIE NNW 52,-
roczne ubezpieczenie dziecka

OPŁATA MESIĘCZNA STAŁA DZIECI OD 2,5 ROKU ŻYCIA:
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  500,-                             za okres wakacji 350,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  400,-                                za okres wakacji 250,-

OPŁATA MIESIĘCZNA STAŁA DZIECI PONIŻEJ 2,5 ROKU ŻYCIA:
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  750,-                             za okres wakacji 600,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  650,-                                za okres wakacji 500,-

WYŻYWIENIE dostarczane przez firmę kateringową dodatkowo płatne 15,-/dzień
/śniadanie; II śniadanie; obiad: zupa i II danie; podwieczorek/ owoce, herbata i woda  do picia

ZNIŻKI dla rodzeństwa  -50,-  mniej od każdego dziecka.

Odbiór dziecka po godz. 17:30 – dodatkowa opłata  50,-   /za każdą rozpoczętą godzinę/

Odbiór dziecka powyżej wyznaczonej, dodatkowo 20,- za godzinę  /dotyczy opieki do 5 godzin/

OPIEKA ADAPTACYJNA:
GRATIS opieka  przez 3 dni po 2 godziny.
Dodatkowa godzina opieki 20,-

 

Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia
 należnej opłaty tj. do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
Bank Millennium S.A. nr konta: 75 1160 2202 0000 0003 1796 0119.