CENNIK  na 2023 r.
Przedszkole Niepubliczne „Przytulny Kącik”
ul. Żeromskiego 49a, 81-198 Kosakowo
tel. 722-336-676,    tel. dyr 691-972-420, 
 e-mail: przytulnykacik@wp.pl    www.przytulnykacik.eu

OPIEKA CAŁODZIENNA – od 06:45 do 17:00
OPIEKA DO 5h – od 09:00 do 14:00

WPISOWE  400,-
jednorazowa i bezzwrotna opłata administracyjna, gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu
/rodzeństwo: drugie i kolejne dziecko 250,-/.
opłata na kolejny rok szkolny  250,-

UBEZPIECZENIE NNW 53,-
roczne ubezpieczenie dziecka

OPŁATA STAŁA MIESIĘCZNA
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  550,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  450,-

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA OKRES WAKACYJNY LATEM:
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  450,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  350,-

WYŻYWIENIE dodatkowo płatne 16,-/dzień
/śniadanie; ; obiad: zupa i II danie; podwieczorek, herbata i woda  do picia

ZNIŻKI dla rodzeństwa  -50,-  mniej od każdego dziecka.

Odbiór dziecka po godz. 17:30 – dodatkowa opłata  80,-   /za każdą rozpoczętą godzinę/

Odbiór dziecka powyżej wyznaczonej, /dotyczy opieki do 5 godzin/ dodatkowo 30,- / za każdą rozpoczętą godzinę.

OPIEKA ADAPTACYJNA PO PODPISANIU UMOWY GRATIS:
Pierwsze 3 dni po 2 godziny (od 9:30 do 11:30) – zupa płatna dodatkowo
Opłata za każdą rozpoczętą godzinę 30,-

 

Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia
 należnej opłaty tj. do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
Bank Millennium S.A. nr konta: 75 1160 2202 0000 0003 1796 0119.