CENNIK  obowiązuje od 01.01.2022 r.
Klub Dziecięcy „Przytulny Kącik” na Pogórzu
ul. Szymona Czechowicza 3, 81-198 Kosakowo
tel. 503-688-589,    tel. dyr 691-972-420, 
 e-mail: przytulnykacik@wp.pl    www.przytulnykacik.eu

WPISOWE  400,-
jednorazowa i bezzwrotna opłata administracyjna, gwarantująca miejsce dziecka w klubie dziecięcym
rodzeństwo: drugie i kolejne dziecko 250,-/.

UBEZPIECZENIE NNW 52,-
roczne ubezpieczenie dziecka

OPŁATY MIESIĘCZNE STAŁE
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  950,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  750,-

OPŁATY MIESIĘCZNE ZA OKRES WAKACYJNY
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  750,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  550,-

WYŻYWIENIE dostarczane przez firmę kateringową dodatkowo płatne 15,-/dzień
/śniadanie; II śniadanie; obiad: zupa i II danie; podwieczorek/ owoce, herbata i woda  do picia

ZNIŻKI dla rodzeństwa  -50,-  mniej od każdego dziecka.

Odbiór dziecka po godz. 17:00 – dodatkowa opłata  50,-   /za każdą rozpoczętą godzinę/

Odbiór dziecka powyżej wyznaczonej, dodatkowo 20,- za godzinę  /dotyczy opieki do 5 godzin/

OPIEKA ADAPTACYJNA:
GRATIS opieka  przez 3 dni po 2 godziny.
Dodatkowa godzina opieki 20,-

 

Dofinansowanie do pobytu w żłobku w roku 2022 wynosi 400 Plus i wypłacane jest przez ZUS.
Powyższa kwota dofinansowania, jeżeli przysługuje rodzinie będzie odliczana tylko od kwoty
czesnego (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców).

Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia
 należnej opłaty tj. do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr konta: 67 1600 1462 1862 2390 4000 0001