CENNIK  obowiązuje od 01.01.2022 r.
Klub Dziecięcy „Przytulny Kącik” na Pogórzu
ul. Szymona Czechowicza 3, 81-198 Kosakowo
tel. 503-688-589,    tel. dyr 691-972-420, 
 e-mail: przytulnykacik@wp.pl    www.przytulnykacik.eu

OPIEKA CAŁODZIENNA – od 06:45 do 17:00
OPIEKA DO 5h – od 09:00 do 14:00

WPISOWE  500,-
jednorazowa i bezzwrotna opłata administracyjna, gwarantująca miejsce dziecka w klubie dziecięcym
rodzeństwo: drugie i kolejne dziecko 300,-/.

UBEZPIECZENIE NNW 53,-
roczne ubezpieczenie dziecka

OPŁATY MIESIĘCZNE STAŁE
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  1200,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  1000,-

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA OKRES WAKACYJNY LATEM:
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  1000,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  800,-

WYŻYWIENIE dostarczane przez firmę kateringową dodatkowo płatne 16,-/dzień
/śniadanie; II śniadanie; obiad: zupa i II danie; podwieczorek/ owoce, herbata i woda  do picia

ZNIŻKI dla rodzeństwa  -50,-  mniej od każdego dziecka.

Dofinansowanie z ZUS jeżeli jest należne z RKO.

Odbiór dziecka po godz. 17:00 – dodatkowa opłata  80,-   /za każdą rozpoczętą godzinę/

Odbiór dziecka powyżej wyznaczonej / dotyczy opieki do 5 godzin/ dodatkowa opłata 30,- / za każdą rozpoczętą godzinę  .

OPIEKA ADAPTACYJNA PO PODPISANIU UMOWY GRATIS:
Opieka przez 3 dni po 2 godziny (od 09:30 do 11:30) zupa płatna.
Opieka za każdą rozpoczętą godzinę 30,-

 

Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia
 należnej opłaty tj. do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr konta: 67 1600 1462 1862 2390 4000 0001