CENNIK na 2023 r. 
Klub Dziecięcy „Przytulny Kącik”
ul. Szymona Czechowicza 3, 81-198 Pogórze
tel. 503-688-589,    tel. dyr 691-972-420, 
 e-mail: przytulnykacik@wp.pl    www.przytulnykacik.eu

WPISOWE  500,-
jednorazowa i bezzwrotna opłata administracyjna, gwarantująca miejsce dziecka w klubie dziecięcym
rodzeństwo: drugie i kolejne dziecko 300,-/.

OPŁATA ROCZNA 300,-
kontynuacja opieki na kolejny rok

UBEZPIECZENIE NNW 52,-
roczne ubezpieczenie dziecka

OPŁATA STAŁA MIESIĘCZNE
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  1350-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  1150,-

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA OKRES LIPIEC /PRZERWA WAKACYJNA/:
pobyt dziecka całodzienny bez wyżywienia  1200,-
pobyt dziecka do 5 godz. bez wyżywienia  1000,-

WYŻYWIENIE dodatkowo płatne 17,-/dzień, dieta eliminacyjna 18,-/dzień
/śniadanie; obiad – zupa i II danie, podwieczorek; herbata; woda do picia/

ZNIŻKI dla rodzeństwa  -100,-  mniej od każdego dziecka.
Dofinansowanie z ZUS jeżeli jest należne z RKO -400,- w 2023r.

Odbiór dziecka po godz. 17:00 – dodatkowa opłata  80,-   /za każdą rozpoczętą godzinę/

Odbiór dziecka powyżej wyznaczonej / dotyczy opieki do 5 godzin/ dodatkowa opłata 30,- / za każdą rozpoczętą godzinę  .

OPIEKA ADAPTACYJNA PO PODPISANIU UMOWY GRATIS:
Opieka przez 3 dni po 2 godziny (od 09:30 do 11:30) zupa płatna dodatkowo.
Opieka za każdą rozpoczętą godzinę 30,-

 

Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia
 należnej opłaty tj. do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr konta: 67 1600 1462 1862 2390 4000 0001