Program Unijny 5.3

Projekty ,,Żłobek Przytulny Kącik” ukierunkowany na wzrost zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi.

Okres trwania projektu od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Grupa docelowa to rodzice którzy należą do wyszczególnionych grup:

– 5 kobiet bezrobotnych, 3 biernych zawodowo z terenu Kosakowa, które znajdują się poza rynkiem pracy z uwagi na pełnienie opieki nad dziećmi do lat 3
Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,

– 8 Kobiet z terenu Kosakowa opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim.
Osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

W pierwszej kolejności, zostaną zakwalifikowane: 

dzieci, których rodzice są bezrobotne/bierne zawodowo, oraz osiągają najniższy dochód przypadający na członka rodziny (zaświadczenie drugiego pracującego rodzica o dochodach (brutto) z zakładu pracy rodzica/opiekuna prawnego).

Opieka nad dzieckiem w żłobku będzie NIE ODPŁATNA
(tylko wyżywienie płatne z góry bez możliwości zwrotów za dni nieobecności dziecka w żłobku).

Odpłatność za wyżywienie miesięcznie w 2017 r. – 210,00 zł oraz w 2018 r. – 220,00 zł.
Opłaty prosimy wpłacać do 2 dnia każdego miesiąca.

Żłobek będzie czynny w dni powszednie przez 10 godzin dziennie od 7.00 do 17.00.

Dzieci w żłobku podzielone zostaną na dwie grupy wiekowe. Planowana jest:  I gr. do 1,5 roku życia,  II gr. od 1,5 do 3r.ż.

 

Żłobek „Przytulny Kącik”
ul. Szymona Czechowicza 15
81-198
Pogórze gmina Kosakowo tel. 503-688-589

www.przytulnykacik.eu


Dokumenty projektu

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Biuletyn ZAŁACZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Biuletyn ZAŁACZNIK NR 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Biuletyn ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU + FORMULARZ OSOBOWY
Biuletyn ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
Biuletyn ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU_CST

Dokumenty żłobka

 

REGULAMINA ŻŁOBKA PRZYTULNY KĄCIK
Biuletyn STATUT ŻŁOBKA PRZYTULNY KĄCIK OD 01.02.2017 R

Przetargi

 

REMONT PRZYTULNY KĄCIK ROZEZNANIE