Ramowy rozkład dnia

Plan dnia zgodnie z nazwą, ma charakter ramowy,

tj. stanowi podstawę organizacji czasu w Klubie dziecięcym „Przytulny Kącik” na Pogórzu
ale nie jest nadrzędny wobec dobra dziecka. Plan dnia może być elastycznie zmieniany w zależności od potrzeb dzieci, warunków zewnętrznych i wewnętrznych.

PROSZĘ PRZYPROWADZAĆ DZIECI DO 8:45

6.45–9.00
Schodzenie się dzieci.
Zabawy swobodne.
Poranna gimnastyka.
Czynności związane z higieną.
Przygotowanie do śniadania.

9.00–9.30
Śniadanie.

9.30–10.00
Czynności związane z higieną.

10.00–11.15
Gimnastyka.
Zabawy rytmiczno – taneczne.
Nauka piosenek i wierszyków.
Zajęcia plastyczne.
Zabawy w kącikach tematycznych.
Zabawy na ogródku(zależy od pogody).

11.15–11.30
Czynności higieniczne

11.30–11.50
Zupa

11.50–13.30
Odpoczynek,spanie, bajkoterapia.

13.30–14.00
Obiad.

14.00–15.00
Czynności związane z higieną.
Zabawy dowolne.
Zajęcia taneczno – ruchowe, integracja sensoryczna.

15.00–15.30
Podwieczorek.

15.30–17.00
Czynności higieniczne.
Zabawy dowolne, układanie puzzli, klocków, słuchanie muzyki.
Zabawa na ogródku (zależy od pogody).
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Życzymy miłego dnia.