Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „PRZYTULNY KĄCIK” w KOSAKOWIE