Grupa maluchów

Ramowy rozkład dnia w Żłobku

6.30–8.30
Schodzenie się dzieci.
Zabawy swobodne.
Poranna gimnastyka.
Czynności związane z higieną.
Przygotowanie do śniadania.

8.00–8.30
Śniadanie.

8.30–9.30
Nauka piosenek i wierszyków. Zajęcia plastyczne.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne (rytmika, j. angielski, zajęcia z logopedą).

9.30–10.00
Czynności związane z higieną.

10.00–10.30
Zupa.

10.30–11.30
Spacer, zabawa w ogródku.

11.30–13.00
Odpoczynek, spanie.
Czynności higieniczne.

13.00–13.30
Obiad.

13.30–14.30
Zabawy dowolne  rytmiczno – taneczne.
Zabawy w kącikach tematycznych.
Przygotowanie do podwieczorku.

14.30–15.00
Podwieczorek.

15.00–16.30
Czytanie bajek, słuchanie muzyki.
Zajęcia plastyczne.
Czynności higieniczne.

16.30–16.45
Drugi podwieczorek.

16.45–17.30
Zabawy swobodne.
Rozchodzenie się dzieci do domów.